Doelstelling

LIDMAATSCHAP VERENIGING VRIENDEN VAN HET AMSTELPARK

Het lid ondersteunt het doel van de vereniging:
a. het bestuderen van alle ontwikkelingen en mogelijkheden van het Amstelpark.
b. de vertegenwoordiging te zijn van al haar gebruikers en ondernemers, welke gebruik maken van het Amstelpark, dan wel zij die werkzaamheden in commerciële zin uitoefenen binnen de grenzen van het Amstelpark.
c. het beschermen en zo mogelijk bevorderen en verbeteren van het leefmilieu alsmede het behouden van de natuur, haar flora en fauna, en behouden van het landschappelijk karakter van het Amstelpark.
d. het beschermen van de aanpalende groengebieden voor zover deze van invloed kunnen zijn op het voortbestaan van het park in al haar hoedanigheden.
e. het behouden van het ‘familie’-karakter van het park en haar educatieve mogelijkheden.
f. het lid zal de statuten van de vereniging ondersteunen.

Het lid verbindt zich aan de vereniging door jaarlijks de contributie te voldoen.

IBAN: NL19 INGB 0007742509
onder vermelding van “Contributie Amstelparkvrienden”

Vereniging Vrienden van het Amstelpark

020-400 45 03

amstelparkvrienden@gmail.com

Facebooktwittermail