Word vriend(in)

Wilt u lid worden?

Gebruik het onderstaande formulier als u lid wilt worden van de Vereniging Vrienden van het Amstelpark.
Vermeld a.u.b. uw naam en adres bij aanmelding als nieuw lid en maak minimaal € 5 over op rekeningnummer NL19 INGB 0007742509 t.n.v. Vereniging Vrienden van het Amstelpark, Amsterdam o.v.v. Contributie Amstelparkvrienden.

Door lid te worden onderschrijft u de doelstellingen van de vereniging zoals hier vermeld.

Geef alstublieft bij ‘bericht’ aan of u ondersteunend of actief lid wilt zijn, of alleen donateur. Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar en de contributie bedraagt minimaal € 5,- per jaar, maar meer mag natuurlijk ook. U ontvangt een bevestiging van lidmaatschap. Hartelijk dank voor uw belangstelling voor de Vrienden van het Amstelpark.

Lidmaatschapsformulier Vereniging Vrienden van het Amstelpark

U kunt dit formulier downloaden, uitprinten en opsturen naar het adres dat erin staat vermeld.

Facebooktwittermail