Word vriend(in)

Wilt u Vriend(in) van het Amstelpark worden?

Gebruik het onderstaande formulier als u lid wilt worden van de Vereniging Vrienden van het Amstelpark. Door vriend(in) te worden onderschrijft u de doelstellingen van de vereniging zoals hier vermeld.

U kunt ondersteunend lid worden, u betaalt dan jaarlijks een contributie voor het lidmaatschap aan de vereniging.

Als u actief lid wilt worden van onze vereniging, kunt u dat aangeven in het formulier. Wij zullen dan contact met u opnemen. Actief zijn voor de vereniging varieert van vrijwilligerswerk op ons jaarlijkse parkfeest, tot deelname aan een van de werkgroepen op het gebied van communicatie, groenonderhoud en evenementen tot aan een bestuursfunctie.

Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar en de contributie bedraagt minimaal € 5,- per jaar.
U ontvangt een bevestiging van lidmaatschap.

Extra donaties naast uw lidmaatschap zijn ook van harte welkom.

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor de Vrienden van het Amstelpark.

Aanmelding Vereniging Vrienden van het Amstelpark:

Doneer € -

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken uw e-mailadres om gericht uitnodigingen voor ALV, activiteiten voor leden en onze nieuwsbrieven te versturen (maximaal 4x per jaar)

 

NB  Indien u liever niet via iDeal betaalt, meld u dan aan door het aanmeldingsformulier uit te printen, in te vullen en op te sturen naar het adres dat erin staat vermeld.

Maak vervolgens minimaal € 5,- over op IBAN NL19 INGB 0007742509 t.n.v. Vereniging Vrienden van het Amstelpark, Amsterdam o.v.v. Contributie Amstelparkvrienden.

Vermeld a.u.b. uw naam en adres bij uw aanmelding als donateur / lid.