Welkom in het Amstelpark

Laatste nieuws omtrent Corona virus:

Wat betekent corona voor het Amstelpark?


Met deze mooie dagen, heeft ook het Amstelpark veel bezoekers gehad.
Het grote aantal bezoekers in natuurgebieden zoals strand, bos en park is veelvuldig in de media en de politiek besproken, hoe gaan we om met de benodigde maatregelen en de openbare ruimte?

Tot dusver blijft het Amstelpark open. Wij wijzen u graag op de nieuwe maatregelen:
– houd 1,5 meter afstand
– niet met meer dan twee personen bij elkaar, behalve als u met uw gezin bent

Blijf zoveel mogelijk thuis. Wilt u toch een ommetje maken, dan kunt u het beste naar het zuidelijk deel gaan. Het is prachtig om daar te wandelen, en onze ervaring is dat het daar het meest rustig is. Spendeer niet een te lange tijd in het park.

Het Amstelpark is een echt stadspark voor Amsterdammers en mensen uit de regio.
Ieder persoon recreeert anders, de een zoekt rust en natuur, de ander komt af op leuke evenementen die hier worden georganiseerd. En dat is het spanningsveld waarin wij -Vereniging Vrienden van het Amstelpark- acteren.

Ons uitgangspunt: het Amstelpark moet altijd een open, vrij toegankelijk park zijn voor iedereen, waarbij rekening wordt gehouden met het oorspronkelijke karakter uit 1972.

 

Voor ons betekent dat:

  • het behouden van de drie zones zoals bedoeld: de Recreatiezone in het Noorden, de Cultuurzone in het midden en de Natuurzone in het Zuiden
  • het vrij kunnen wandelen in het park, dus met aangelijnde honden en zonder fietsers en scooters
  • het behouden van de natuur, haar flora en fauna en het landschappelijk karakter van het Amstelpark
  • kleinschalige en middelgrote evenementen zijn welkom in het park, mits deze een open karakter hebben en het park dus overal toegankelijk blijft
  • schade aan het park die door evenementen is veroorzaakt, dient op de organiserende instantie te worden verhaald. Hierbij is een pro-actieve houding van de Gemeente Amsterdam een
  • bezetting van de parkeerplekken door de RAI dient teruggedrongen te worden
  • de fysieke grenzen van het Amstelpark dienen behouden te blijven
  • de toegankelijkheid voor minder-validen moet worden verbeterd
  • de sanitaire voorzieningen moeten worden verbeterd

 

De Vrienden van het Amstelpark behartigen de belangen van dit mooie stadspark en haar bezoekers.
Dit doen wij door constant in gesprek te blijven met de bezoekers, de ondernemers en andere organisaties die werkzaam zijn in het park en Stadsdeel Zuid. Uiteraard blijft het niet alleen bij praten, maar ondernemen wij ook actie. Zo is er elk kwartaal een overleg met Stadsdeel Zuid, houden wij de verschillende vergunningsaanvragen in de gaten en dienen wij zienswijzen en bezwaarschriften in, hebben wij overleg met organisatoren van evenementen in het park en organiseren wij elk jaar het Zomerfeest Amstelpark.

WORD VRIEND