Welkom in het Amstelpark

Het Amstelpark is een echt stadspark voor Amsterdammers en mensen uit de regio.
Ieder persoon recreëert anders, de een zoekt rust en natuur, de ander komt af op leuke evenementen die hier worden georganiseerd. En dat is het spanningsveld waarin wij -Vereniging Vrienden van het Amstelpark- acteren.

Ons uitgangspunt: het Amstelpark moet altijd een open, vrij toegankelijk park zijn voor iedereen, waarbij rekening wordt gehouden met het oorspronkelijke karakter uit 1972.

Voor ons betekent dat:

  • het behouden van de drie zones zoals bedoeld: de Recreatiezone in het Noorden, de Cultuurzone in het midden en de Natuurzone in het Zuiden
  • het vrij kunnen wandelen in het park, dus met aangelijnde honden en zonder fietsers en scooters
  • het behouden van de natuur, haar flora en fauna en het landschappelijk karakter van het Amstelpark
  • kleinschalige en middelgrote evenementen zijn welkom in het park, mits deze een open karakter hebben en het park dus overal toegankelijk blijft
  • schade aan het park die door evenementen is veroorzaakt, dient op de organiserende instantie te worden verhaald. Hierbij is een pro-actieve houding van de Gemeente Amsterdam een
  • bezetting van de parkeerplekken door de RAI dient teruggedrongen te worden
  • de fysieke grenzen van het Amstelpark dienen behouden te blijven
  • de toegankelijkheid voor minder-validen moet worden verbeterd
  • de sanitaire voorzieningen moeten worden verbeterd

De Vrienden van het Amstelpark behartigen de belangen van dit mooie stadspark en haar bezoekers.
Dit doen wij door constant in gesprek te blijven met de bezoekers, de ondernemers en andere organisaties die werkzaam zijn in het park en Stadsdeel Zuid. Uiteraard blijft het niet alleen bij praten, maar ondernemen wij ook actie. Zo is er elk kwartaal een overleg met Stadsdeel Zuid, houden wij de verschillende vergunningsaanvragen in de gaten en dienen wij zienswijzen en bezwaarschriften in, hebben wij overleg met organisatoren van evenementen in het park en organiseren wij elk jaar het Zomerfeest Amstelpark.

WORD VRIEND(IN)